Sorgforskning

Der forskes og hele tiden bliver vi klogerere. Det gælder også for sorgforskningen.

Hidtil har man opfattet sorgen som opdelt i faser man skal igennem. Den model er blevet udfordret.

Den nyeste forskning ser sorgprocessen som en to-spors-model. Modellen her er en af de mest brugte og er udarbejdet af de to hollandske forskere Stroebe og Schut.

Det ene spor er det tabsorienterede og det andet det genoprettede spor. Den sørgende vil i starten befinde sig meget i tabs-sporet, og gradvis vil man få øje på genopretningssporet, der arbejder med at få en ”på ret køl” igen. Den sørgende vil svinge eller pendulere mellem de to spor.

Man bevæger sig mellem to spor – teorien anerkender, at det er nødvendigt med en god balance mellem at ”passe sin sorg” og så i øvrigt også leve sit liv med de aktiviteter, der er i dagligdagen og sammen med andre, som kan give glæde, energi og et – trods alt – meningsfyldt liv.

Det er ikke altid venner og familie forstår, hvor lang tid sorg varer, og hvor meget livet er forandret. Her kan sorgrådgivning være en hjælp.

Ønsker du at komme bedre i gang med at finde dig tilrette i din nye hverdag er sorgrådgivning hos UNIKbegravelse en mulighed.