Vores kunder siger Fremragende

Døgnåbent på telefon

Unik Begravelse giver dig overblik over udgifterne

Få hjælp til at søge tilskud

Vi søger begravelseshjælp for dig

Unik Begravelse hjælper dig med at søge tilskud. Vi er en nærværende og professionel bedemandsforretning beliggende i Aarhus og Hadsten, som står klar til at bistå dig i alt det praktiske i forbindelse med begravelse eller bisættelse.

Det kan koste mange penge at betale for en begravelse. Hvis der ikke er midler til at betale afdødes begravelse, er det som udgangspunkt den, der har bestilt begravelsen, som skal betale. Der er dog mulighed for at søge begravelseshjælp fra for eksempel den offentlige sygesikring, sygeforsikring danmark, eller en eventuel fagforening.

Du kan læse mere om, hvor du kan søge tilskud, samt hvor meget du kan få i tilskud herunder.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Ønsker du hjælp fra os til at søge om begravelseshjælp, så er du velkommen til at tage fat i os. Du kan enten kontakte os på telefon 70 23 53 03, skrive til vores e-mail info@unikbegravelse.dk eller henvende dig via kontaktformularen længere nede på siden.

Økonomisk støtte i forbindelse med begravelse

Den offentlige begravelseshjælp er et skattefrit engangsbeløb, som Unik Begravelse ansøger for dig, hvis den, du har mistet, har haft ret til dansk sygesikring. Begravelseshjælpen skelner ikke mellem bisættelser eller begravelser. Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger til offentlig begravelseshjælp. Her skelnes der mellem to former for begravelseshjælp. Enten beregnes begravelseshjælpen uafhængigt af afdødes formue eller også beregnes den ud fra afdødes og evt. ægtefælles formue. 

Praktiske informationer om begravelseshjælp

Begravelseshjælp, der er uafhængig af afdødes formue, gives hvis afdøde er under 18 år, eller hvis afdøde er født før den 1. april 1957. I 2023 udgør den økonomiske støtte 10.100 kr. for børn under 18 år, hvor personer født før den 1. april 1957 modtager en støtte på minimum 1.050 kr. og maksimalt 12.100 kr.

Hvis begravelseshjælpen beregnes på baggrund af afdøde og eventuel ægtefælles formue, må den samlede formue ikke overstige 40.500 kr. for at få fuld begravelseshjælp. Er formuen større end dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen. Begravelseshjælpen bortfalder dog helt, hvis formuen overstiger 52.600 kr.

Hvis afdøde hverken efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 20.300 kr. Overstiger formuen dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen, ligesom den bortfalder helt ved en formue på 32.400 kr.

Formuen er de penge, der står i banken samt kontanter. Det omfatter dog også pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier, ejendomsværdi, værdi af andele i andelsboligforeninger, anparter og investeringsbeviser samt engangsudbetalinger i forbindelse med dødsfaldet.

Vi søger begravelseshjælp på dine vegne. Du har dog også mulighed for selv at søge begravelseshjælp. Gør du dette, bliver begravelseshjælpen udbetalt til din NemKonto, når Udbetaling Danmark har modtaget ansøgning samt dokumenter fra skifteretten. Hvis det er os, der søger om begravelseshjælpen, vil vi modtage begravelseshjælpen fra Udbetaling Danmark, hvorefter det vil blive modregnet i din regning. Der kan gå op til 21 dage inden du får svar på din ansøgning om begravelseshjælp.

Du kan læse meget mere om den offentlige begravelseshjælp på www.borger.dk. Husk, at vi hjælper dig med at søge begravelseshjælp.

Vi søger Sygeforsikring danmark

Sygeforsikring danmark giver også begravelseshjælp. Her gives der begravelseshjælp til medlemmer i gruppe 1 og 2. Ydelsen er 1.400 kr. Hvis der sker en udbetaling fra sygeforsikringen, vil medlemskabet samtidig opsiges.

Vi hjælper dig med at søge tilskud fra fagforening

Nogle fagforeninger udbetaler begravelseshjælp til de efterladte. Det er dog forskelligt fra fagforening til fagforening, om de tilbyder begravelseshjælp. Derfor anbefaler vi også at kontakte den fagforening, afdøde eventuelt er medlem af.

Andre økonomiske tilskud

Efterlevelsespension

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du er pensionist, kan du få efterlevelsespension. Efterlevelsespension betyder, at du vil modtage din ægtefælles eller samlevers pension 3 måneder efter dødsfaldet. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke vil få udbetalt det samme beløb som din ægtefælle eller samlever, da Udbetaling Danmark vil benytte dit bikort. Er du berettiget til efterlevelsespension, vil du automatisk modtage denne.

Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på www.borger.dk.

Efterlevelseshjælp

Du kan søge om at få udbetalt efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Det kræver, at du har boet sammen med afdøde de seneste tre år. Derudover skal du være omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller at du som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning. Du må ikke have modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død. Endeligt må du ikke tjene mere end 401.327 kr. om året inkl. formuetillæg. Hvis du opfylder disse krav, har du mulighed for at søge om efterlevelseshjælp i op til 6 måneder efter din ægtefælles eller samlevers dødsfald.

Efterlevelseshjælpen afhænger af din indkomst og formue. Du kan få op til 15.601 kr. som engangsbeløb. Beløbet er skattepligtigt.

Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på www.borger.dk.

Elysium Begravelsesopsparing

Hvis den, du har mistet, har indbetalt penge til Elysium Begravelsesopsparing, sørger vi for, at disse penge bliver udbetalt. Du kan læse mere om Elysium Begravelsesopsparing her. 

Vi hjælper dig med at søge tilskud
Bedemand Mette Marie Nikolajsen

Mette Marie Nikolajsen
Eksamineret bedemand
Cand.merc. 

Unik Begravelse

Thorvaldsensgade 34
8000 Aarhus C 

Vestergade 15
8370 Hadsten

T: 70 23 53 03
M: info@unikbegravelse.dk

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen her under